Odluka o službenoj odjeći poreznih savjetnika

Odluka o službenoj odjeći poreznih savjetnika
HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA

Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika na prijedlog Izvršnog odbora Hrvatske komore poreznih
savjetnika temeljem članka 11. stavak 1. točka 11., a u svezi s člankom 15. Statuta Hrvatske komore
poreznih savjetnika (»Narodne novine« broj 5/13) na sjednici održanoj 01. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU O SLUŽBENOJ ODJEĆI POREZNIH SAVJETNIKA

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i kriteriji o pravima poreznih savjetnika na odgovarajuću
službenu odjeću.
(2) Ova Odluka se primjenjuje na porezne savjetnike.

Članak 2.
Osobe navedene u članku 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu odnosno kupovinu odjeće za službene
potrebe.

Članak 3.
Pod službenom odjećom poreznih savjetnika osobito se smatra:
1. kostim odnosno odijelo – 2 kompleta godišnje
2. bluza odnosno košulja – 4 komada godišnje
3. obuća – 2 para godišnje
4. remen za hlače
5. kaput – svake dvije godine
6. baloner – svake dvije godine
7. kravate/marama – dva komada godišnje
8. kišobran ili kabanica – 1 svake dvije godine
9. poslovna torba ili poslovni ruksak – 1 svake dvije godine.

Članak 4.
(1) Službenu odjeću nabavlja porezni savjetnik vodeći računa da cijena ne prelazi razumnu cijenu
pojedine stvari primjerenu obavljanju službe odnosno statusa poreznih savjetnika.
(2) Trošak za nabavu službene odjeće, obuće i poslovne torbe za poreznog savjetnika tereti ured
poreznog savjetnika.

Članak 5.
Izmjena i dopune Odluke donose se na prijedlog poreznih savjetnika, predsjednika Hrvatske komore
poreznih savjetnika ili Izvršnog odbora Hrvatske komore poreznih savjetnika u skladu sa Zakonom o
poreznom savjetništvu i Statuom Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Zagreb, 1. prosinca 2022.

Predsjednik
Hrvatske komore poreznih savjetnika
Mr.sc. Damir Brajković