Odluka o visini članarine

Temeljem odredaba članka 30. Zakona o poreznom savjetništvu („N:N:“ br. 127/00,76/13,115/16) te odredaba članka 34.stavak 3. Statuta („N.N:“115/16), Skupština Hrvatske komore poreznih savjetnika na sastanku održanom dana 7.prosinca 2017 godine donosi

 

O D L U K U

I
Utvrđuje se mjesečni iznos članarine u iznosu od 100,00 kuna. Članarina se plaća paušalno –
jednokratno u iznosu od 1.200,00 kuna godišnje.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 03-2/17
U Zagrebu dana 07.02.2017 godine

PREDSJEDNIK
Mr.sc. Damir Brajković