Paško Anić-Antić

Ime i prezime Paško Anić-Antić
Registarski broj 55
Adresa Zagreb, Selska cesta 90 b
Datum polaganja ispita 10.3.2017.
Trenutni statusRussell Bedford Croatia – Porezno savjetovanje d.o.o.
Odobrenje za rad i datum 05-19/17 od 30.10.2017
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiRussell Bedford Croatia – Porezno savjetovanje d.o.o.
e-mail info@russellbedford.hr
www.russellbedford.hr
Mobitel:mob. 099/2003-968
tel: 01 3758-142
NAPOMENA: