POREZNI SAVJETNIK DAMIR BRAJKOVIĆ, d.o.o. za porezno savjetništvo

Naziv reg.djelatnostiPOREZNI SAVJETNIK DAMIR BRAJKOVIĆ, d.o.o. za porezno savjetništvo
Registarski broj10016
OIB85179154250
AdresaADAMIĆEVA 13/III, 51000 RIJEKA
Telefon/Fax
Tel: +38551212418,
Fax:+38551322072
Mob .+385912124180
E-maildamir.brajkovic@ri.t-com.hr
damir@brajkovic-tax-consulting.com
Web adresa
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika02
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceMr.sc. Damir Brajković