POREZNI SAVJETNIK Iva Uljanić Škreblin

Ime i prezime Iva Uljanić Škreblin
Registarski broj 20008
Voditelj uredaIva Uljanić Škreblin
OIB
AdresaZagreb, Trg Dražena Petrovića 3
e-mail iva.uljanic@primus.hr
Telefon/Fax01/3090-679
099/4934-001
Datum upisa3.1.2022.
Datum brisanja
Razlog brisanja