POREZNI SAVJETNIK MARKO ĆAVAR
(registar samostalnih djelatnosti)

Ime i prezime Marko Ćavar
Registarski broj 20001
Voditelj ureda Marko Ćavar
OIB
AdresaZagreb, Trg kralja Tomislava 21
e-mail por.sav.cavar@vip.hr
Telefon/Faxtel. +385 1 49 21 162
fax +385 1 49 21 178
mob: +385 98 821 222
Datum upisa01.01.2003.
Datum brisanja
Razlog brisanja