POREZNO SAVJETNIŠTVO DUJMOVIĆ d.o.o. za porezno savjetništvo

Naziv reg.djelatnosti POREZNO SAVJETNIŠTVO DUJMOVIĆ d.o.o. za porezno savjetništvo
Registarski broj10039
OIB59750928073
Adresa Rijeka Ratka Petrovića 34
Telefon/Fax091/444 – 9063
E-mailsandra@porezno-savjetovanje.tax
Web adresahttps://porezno-savjetovanje.tax
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciSandra Dujmović
Reg. broj iz imenika73
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce
Zaposleni porezni savjetniciSandra Dujmović
Reg. broj iz imenika73
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce