Porezno savjetništvo MAJA ŽIVANOVIĆ j.t.d.

Naziv reg.djelatnostiPorezno savjetništvo MAJA ŽIVANOVIĆ j.t.d.
Registarski broj10013
OIB42144825810
AdresaZagreb, Budmanijeva 5
Telefon/Fax
E-mail
Web adresa
Datum upisa04.08.2016.
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika48
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceMaja Živanović Ivankić
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce