TAX PLANNING OFFICE d.o.o., za porezno savjetništvo

Naziv reg.djelatnostiTAX PLANNING OFFICE d.o.o., za porezno savjetništvo
Registarski broj10043
OIB08649585350
AdresaSplit, Lovački put 13 A
Telefon/Fax 091/235-1111
E-mailkatica.reljanovic@tpoffice.hr
Web adresa
Datum upisa1.9.2022.
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciKatica Reljanović
Reg. broj iz imenika56
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika56
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce
Zaposleni porezni savjetniciKatica Reljanović
Reg. broj iz imenika56
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceKatica Reljanović