UHY POREZNI SAVJETNIK, d.o.o. za porezno savjetništvo

Naziv reg.djelatnostiUHY POREZNI SAVJETNIK d.o.o. za porezno savjetništvo
Registarski broj10024
OIB02651475845
AdresaSplit, Hrvatske mornarice 1/K
Telefon/Fax021/ 543-952
E-mailivana.zec@uhy.hr
Web adresa
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciIvana Zec
Reg. broj iz imenika40.
Ime i prezime poreznog savjetnika/ceIvana Zec