UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju

Naziv reg.djelatnostiUHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju
Registarski broj10028
OIB71799539000
AdresaZagreb, Ilica 213
Telefon/FaxTel: 01/390 6374
E-mailinfo@uhy.rudan.hr
Web adresawww.uhyicroatia.com
Datum upisa
Datum brisanja
Članovi društva / porezni savjetniciDragan Rudan
Reg. broj iz imenika22
Članovi društva / porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce
Zaposleni porezni savjetniciDragan Rudan
Reg. broj iz imenika22
Zaposleni porezni savjetnici
Reg. broj iz imenika
Ime i prezime poreznog savjetnika/ce