Tijela Komore

Predsjednik Komore
Ivan Čevizović

Tajnik Komore
Aleksandra Huzanić

Potpredsjednici Komore
Darko Augustinović
Ivica Baban
Maja Živanović Ivankić

Skupština

Sukladno statutu, čine je svi članovi Komore

Članovi Izvršnog odbora
Sandra Dujmović
Marjan Filković
Danijela Moskalj

Članovi Nadzornog odbora
Marijana Vuraić Kudeljan
Željka Becić
Damir Novački

Članovi Stegovnog vijeća
Igor Banović
Ilija Braovac
Dean Cimera
Miljenka Cutvarić
Bojan Huzanić

Radna tijela IO

Odbor za poreznosavjetničke standarde i etiku
Na čelu Odbora je Ivica Baban

Odbor za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje
Na čelu Odbora je Danijela Moskalj

Odbor za pritužbe
Na čelu Odbora je Marijan Filković

Odbor za izravne poreze
Na čelu odbora je Darko Augustinović

Odbor za neizravne poreze
Na čelu odbora je Maja Živanović Ivankić

Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju
Na čelu odbora je Sandra Dujmović

Povijest

Tijela HKPS od 2019.-2023.

Predsjednik Komore
Damir Brajković

Tajnik Komore
Aleksandra Huzanić

Potpredsjednici Komore
Darko Augustinović
Bojan Huzanić
Vlatko Jelčić

Članovi Izvršnog odbora
Ivica Baban
Katica Reljanović
Maja Živanović

Članovi Nadzornog odbora
Marijana Vuraić Kudeljan
Damir Novački
Željka Becić

Članovi Stegovnog vijeća
Ilija Braovac
Dean Cimera
Marko Ćavar
Marijan Svećnjak
Marija Zuber

Radna tijela IO

Odbor za poreznosavjetničke standarde i etiku
Na čelu Odbora je Vlatko Jelčić

Odbor za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje
Na čelu Odbora je Ivica Baban

Odbor za pritužbe
Na čelu Odbora je Katica Reljanović

Odbor za izravne poreze
Na čelu odbora je Darko Augustinović

Odbor za neizravne poreze
Na čelu odbora je Maja Živanović Ivankić

Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju
Na čelu odbora je Bojan Huzanić

Tijela HKPS od 2015.-2019.

Predsjednik Komore
Damir Brajković

Tajnik Komore
Berislav Matković

Potpredsjednici Komore
Marko Ćavar
Ivan Čevizović
Vlasta Roška

Članovi Izvršnog odbora
Darko Augustinović
Vlatko Jelčić
Bojan Huzanić

Članovi Nadzornog odbora
Marijana Vuraić Kudeljan
Damir Novački
Željka Becić

Članovi Stegovnog vijeća
Ilija Braovac
Dean Cimera
Mato Markotić
Marijan Svećnjak
Marija Zuber

Radna tijela IO

Odbor za poreznosavjetničke standarde i etiku
Na čelu Odbora je potpredsjednik Komore Marko Čavar

Odbor za stručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje
Na čelu Odbora je potpredsjednica Komore Vlasta Roška

Odbor za pritužbe
Na čelu Odbora je član Izvršnog odbora Komore Vlatko Jelčić

Odbor za izravne poreze
Na čelu odbora je član izvršnog odbora Komore Darko Augustinović

Odbor za neizravne poreze
Na čelu odbora je podpredsjednik Komore Ivan Čevizović

Odbor za porezno pravo, porezni postupak i međunarodnu suradnju
Na čelu odbora je član izvršnog odbora Komore Bojan Huzanić

Tijela HKPS od 2011.-2015.

Predsjednik Komore

Mate Perković

Potpredsjednici Komore

Hrvoje Zgombić
Ivan Idžojtić
Dubravko Kušeta

Izvršni odbor Komore

Mate Perković
Hrvoje Zgombić
Dubravko Kušeta
Ivan Idžojtić
Snježana Galić
Marko Ćavar
Damir Brajković

Stegovno vijeće Komore

Marijan Svečnjak predsjednik
Mato Markotić
Marica Javorović
Ilija Braovac
Marija Zuber

Radna tijela IO

Odbor za porezno savjetničke standarde i etiku

Marko Ćavar

Odbor za izravne poreze

Snježana Galić

Odbor za neizravne poreze

Dubravko Kušeta

Odbor za dtručno osposobljavanje i trajno stručno usavršavanje

Ivan Idžojtić

Odbor za pritužbe

Damir Brajković

Odbor za porezno pravo, porezne propise i međunarodnu suradnju

Hrvoje Zgombić