Miljenka Cutvarić

image_pdf

Povratak na imenik

Ime i prezime Miljenka Cutvarić
Registarski broj 05
AdresaZagreb, Fabkovićeva 9
Datum polaganja ispita21.01.2008.
Trenutni statusNe obavlja djelatnost
Odobrenje za rad i datumKlasa:
UP/I-131-01/07-01/136
Ur.br: 513-07-21-11/08-14
od 21.01.2008.
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiNe obavlja djelatnost
e-mail mcutvaric@rif.hr
TelefonTel: 4501-415
Fax: 4686-497
NAPOMENA: