Dean Cimera

image_pdf
Ime i prezime Dean Cimera
Registarski broj 41
AdresaRijeka, Dobriše Cesarića 7
Datum polaganja ispita21.05.2014.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datum04-14/5
od 21.05.2014.

Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiCIMERA I SURADNICI POREZNO SAVJETNIŠTVO j.t.d.
e-mail dean.cimera@ct-con.hr i dean@cimera.hr
TelefonMob: 091/5282-420
NAPOMENA: