Dr. Branka Niemann

image_pdf
Ime i prezime Dr. Branka Niemann
Registarski broj 45
AdresaZagreb, Medulićeva 21b
Datum polaganja ispita20.3.2015.
Trenutni status EKOVIS UBLI d.o.o. za porezno savjetovanje
Odobrenje za rad i datum05-15/9
od 20.3.2015.

Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail branka.niemann@ecovis.hr, info@ecovis.hr
Telefon01/5508-320
NAPOMENA: