Katica Reljanović

image_pdf
Ime i prezime Katica Reljanović
Registarski broj 56
AdresaSplit, Mažuranićevo šetalište 77
Datum polaganja ispita 10.3.2017.
Trenutni statusUHY POREZNI SAVJETNIK d.o.o.
Odobrenje za rad i datum
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnosti
e-mail katica.reljanovic@uhy.hr
Mobitel:Mob 099/753-4814
Tel 021/543-951
NAPOMENA: