Paško Anić-Antić

image_pdf
Ime i prezime Paško Anić-Antić
Registarski broj 55
Adresa Zagreb, Selska cesta 90 b
Datum polaganja ispita 10.3.2017.
Trenutni statusANIĆ-ANTIĆ I SESAR POREZNO SAVJETOVANJE D.O.O.
Odobrenje za rad i datum 05-19/17 od 30.10.2017
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiANIĆ-ANTIĆ I SESAR POREZNO SAVJETOVANJE D.O.O.
e-mail info@as-poreznosavjetovanje.hr
Mobitel:mob. 099/2003-968
tel: 01 3758-142
NAPOMENA: