9th European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs

paconference02016_025

Predstavnici HKPS prisustvovali su međunarodnoj konferenciji „9th European Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs“ u Ljubljani koja je održana dana 18.11.2016. na temu:“Involving tax advisers in fighting tax avoidance. What will change?”.

Pri tome su sa vodstvom organizatora Confédération Fiscale Européenne (CFE) i Udruženjem poreznih savjetnika Slovenije (ZDSS) razmijenili dosadašnja iskustva i razgovarali o budućoj suradnji.