ODLUKA O POLAGANJU ISPITA ZA ZVANJE POREZNI SAVJETNIK, 20.-24. STUDENOGA 2023. GODINE

Sukladno odredbi Pravilnika o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika (Narodne novine, broj: 2/17 i 139/21), ispit za stjecanje zvanja porezni savjetnik održat će se u vremenu od 20. do 24. studenoga 2023. godine, s početkom u 9,00 sati u Zagrebu, Boškovićeva 5. Ispiti se, u pravilu, polažu u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Ispiti se provode pisanim putem, osim iz predmeta “Porezno pravo u Republici Hrvatskoj” koji se polaže pismenim i usmenim putem.

Kandidat koji je položio ispit iz predmeta “Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija” prilikom polaganja revizorskog ispita, dužan je uz prijavu ispita dostaviti pisano uvjerenje Hrvatske revizorske komore kojim dokazuje da je položio ispit i da nije izgubio status revizora, kako bi ga oslobodili polaganja navedenog ispita.

Prijavu za polaganje ispita može podnijeti kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 8. i 9. Zakona o poreznom savjetništvu (Narodne novine, broj: 127/00, 76/13 i 115/16), uz prilažene isprave utvrđene člankom 5. Pravilnika o postupku i uvjetima za polaganje ispita za poreznog savjetnika (preslika diplome, dokaz o prebivalištu, dokaz o ispunjavanju uvjeta o radnom iskustvu i dokaz o nekažnjavanju).

Uz prijavu za pristupanje ispitu kandidat je dužan priložiti dokaz o uplati pristupnine za pokriće provjere i obrade prijave za polaganje ispita, koja nije naknada za polaganje ispita, u iznosu od 25 EURA.

Prije nego što pristupi ispitu, kandidat je dužan platiti naknadu za polaganje ispita u iznosu od 930 EURA.

Uplate se vrše na žiro račun Hrvatske komore poreznih savjetnika, IBAN broj: HR75 2340 0091 1105 2947 2, kod Privredne banke Zagreb.

Prijava sa pripadajućim ispravama dostavlja se na adresu Hrvatske komore poreznih savjetnika, Josipa Marohnića 3, 10 000 Zagreb.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: info@hkps.hr.

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA