DORA TRIPALO ČIKEŠ

Ime i prezime DORA TRIPALO ČIKEŠ
Registarski broj 75
AdresaSplit, Gajeva 11
Datum polaganja ispita13.3.2020.
Trenutni status
Odobrenje za rad i datum 04-78-1/20
Datum ukidanja odobrenja
Registar djelatnostiKANCELARIJA d.o.o. za porezno savjetovanje
e-mail dora.tripalo@kancelarija.hr
Telefon 098/5656-098
NAPOMENA: